Drveni kapci

Drveni kapci za prozore i balkonska vrata

 

KONSTRUKCIJA DRVENIH KAPAKA:

Kapci se izrađuju od masivnog drveta I mogu biti različitih konstrukcija. Mogu biti izrađeni kao ram sa žaluzinama koje mogu biti pokretne ili fiksne, i kao puni kapak od drvenih friza sastavljenih po širini.  Po zahtevu kupaca mogu se raditi I kapci sa drvenim ispunama (tablicama), u kombinaciji sa žaluzinama.

 

Montiraju se na doprozornik (štok) sa spoljašnje strane odgovarajućim okovima, a sam rad kapaka (otvaranje i zatvaranje) obezbeđuje mehanizam koj se postavlja sa unutrašnje strane kapka. 

 

Drvne vrste zastupljene u izradi kapaka su:

  •  •Smrča
  •  •Hrast

 

Tipovi drvenih kapaka

 

  

Površinska obrada drvenih kapaka vrši se sistemom vazdušnog prskanja sa nadpritiskom u četiri prolaza:

  • • impregnacija - ''SAYERLACK''
  • • boja po ton karti - ''SAYERLACK''
  • • osnovni premaz - ''SAYERLACK'' 
  • • završni premaz vodorazredivi - ''SAYERLACK'' 

 

Odabir tonova se vrši prema ton karti proizvođača ''SAYERLACK'' Italy 

   

 

''SAYERLACK'' ENVIRONMENT AND QUALITY

 

Sertifikat za zaštitu okoline

ISO 14001:2004 - ISO 9001:2008