Krovni elementi

Krov brvnare se izrađuje od četinarskih vrsta drveta (smrča).  Krovnu konstrukciju (ventilirajuću)  čine pojedinačni elementi od drveta: (rogovi, prirožci, grede, daska , podletva, letva) koji mogu biti izrađeni u različitim dimenzijama poprečnog preseka u zavisnosti od veličine same brvnare i statičkog proračuna  krovne konstrukcije. Svi vidni elementi (rogovi, daska za daščanje krova) mogu biti  rendisani (obrađeni) sa sve četiri strane. 

Kao krovni elementi  mogu se takođe umesto rogova koristiti i LKV nosači koji su pogodni u varijanti izrade prizemnih brvnara.

 

Izolacija krova

Izolacija krova se postavlja na dva načina, u krovu (unutar greda i grede iznutra nisu vidljive) i iznad krova (grede su iznutra vidljive)

Ukoliko se sloj izolacije postavlja u krovu, on  može biti ugrađen sa donje strane rogova, tj sa unutrašnje stane kuće, preko njega se postavlja odgovarajući sloj folije i sve se zatvara završnom plafonskom oblogom od drveta.

  

 

Ukoliko se sloj izolacije postavlja sa gornje strane rogova, (preko daske kojom je podaščan krov) u pojasevima između krovnih letvi , preko njega se postavlja odgovarajući sloj folije I sve se zatvara završnim krovnim pokrivačem crepom.  (VARIJANTA GDE SU OBJEKTI SA PODKROVLJEM ILI GALERIJOM, GDE  ROGOVI OSTAJU VIDNI SA DONJE STRANE)