Lamelirani elementi

Lamelirana građa - stolarija Gradac

Da bi proizveli najkvalitetniju stolariju (prozore, vrata, klizne stene ) od odrva ili drvo-aluminijuma proizvodimo vlastite lamelirane elemente.

Rezana četinarska građa podjednakih širina i visina poprečnih preseka, prinudnim putem osušena u sušarama, sa procentom vlage od 10% do 14%, nastavljena podužnim zupčastim spojem u elemenat potrebne dužine naziva se lamelom.

Greške u drvetu (koncentracija čvorova i ostala slaba mesta) se jednostavnim isecanjem odstranjuju i lamela nastaje od zdravih ujednačenih komada građe spojenih podužno zupčastom vezom i lepljenjem.

Ovako oblikovane lamele se obostrno rendišu kako bi se dobile besprekorno ravne površine i potpuno ujednačila njihova debljina.

 

 

 

Rendanjem lamela jedne preko druge, uz predhodno nanošenje sloja lepila po dodirnim ravnima, i poprečnim utezanjem po posebnom tehnološkom postupku, dobija se greda čija dužina odgovara dužinama lamela, širina širini lamela, a visina poprečnog preseka je proizvod broja lamela i debljine jedne lamele.

Tako se relativno jednostavnim postupkom stvara jedan novi građevinski materijal, industrijski proizvod sa svim karakteristikama, poboljšanim od osnovnog materijala od koga je nastao. Ovako dobijeni materijal ima mehaničke karakteristike ujednačenije od mehaničkih karakteristika masivnog drveta.

 

Lamelirani elementi

Zbog same pripreme i izrade kvalitetne lamelirane građe, od kojih izrađujemo profile za štokove i krila naših Eurofalc 68, Eurofalc 92 ili drvo-aluminijum prozora, vrata ili kliznih stena, naši proizvodi su estetski i tehnički visoke kvalitete i trajnosti.

Lamelirani elementi

Lamelirani elementi