Zidovi brvnare

Zidovi brvnare su  izrađeni iz rezanih elemenata, najčešće iz četinaskih vrsta drveta (smrča). Elementi se izrađuju u debljinama:  72mm ili 92mm, sa mogućim dodatkom unutrašnje izolacije u određenoj debljini koju zatvara završna zidna obloga. 

Po dužini elemenata vrši se izrađivanje elemenata veze ( duplog konusnog pera i nuta). Zidovi su poprečnom vezom spojeni  na „ćert” (vezivanje elemenata koji se na uglovima kuće preklapaju pod uglom 90° sa prepustima na obe strane). Ova veza elemenata, istovremeno predstavlja jednu od najčvršćih veza koje se primenjuju u građevinarstvu, a svoju najveću primenu ima u gradnji kuće brvnare. 

Zidovi su poprečnom vezom spojeni  na „ćert”  Zidovi su poprečnom vezom spojeni  na „ćert”

 

Toplotna izolacija

Spoljašnji i pregradni zidovi brvnare mogu biti u varijanti monoblok zida ili sendvič zida.
Kod monoblok zida, u formiranju zidova objekta učestvuju samo elementi (brvna) određenenih dimenzija (72 mm i 92 mm), dok kod sendvič zidova, osim elemenata određene debljine u sastav zidova ulaze i dodatni delovi (štafna određene debljine, odgovarajući sloj paro propustne folije, sloj izolacije, sloj pvc-folije i unutrašnja zidna obloga od drveta ili gips ploča).

 

Monoblok zid debljine 72 mm Monoblok zid debljine 92 mm Sendvič zid 204 mm (monoblok 92 mm, mineralna vuna 100 mm, brodski pod 20 mm) 

 

Primer postavljanja izolacije sa unutrašnje strane kuće na brvna d=7,2cm

Postavljanja izolacije sa unutrašnje strane kuće Postavljanja izolacije sa unutrašnje strane kuće Postavljanja izolacije sa unutrašnje strane kuće