Plafonska konstrukcija brvnare

Plafonska konstrukcija brvnare se sastoji od plafonske štafne, sloja izolacije, odgovarajuće folije i plafonske obloge od drveta. Ispod donjih pojaseva međuspratnih nosača (greda) ili lkv nosača postavlja se drveni roštilj preko koga se sa donje strane postavlja sloj odgovarajuće  folije i plafonska obloga od drveta. Na plafonsku oblogu sa gornje strane postavlja se sloj izolacije. 

 

Plafonska konstrukcija bez vidljivih greda Plafonska konstrukcija sa vidljivim gredama

    

Ukoliko su vidne međuspratne grede (nosači), onda se plafonska obloga od drveta postavlja sa gornje strane greda, a sloj izolacije se postavlja na oblogu. (VARIJANTA KADA GREDE OSTAJU VIDNE SA DONJE STRANE)